Doelstellingen van de stichting

www.gambianyodema.nl
logo
  • Het initiĆ«ren en exploiteren van onderwijsinstellingen voor kinderen.
  • Het leveren van een bijdrage aan de economische situatie ter plaatse.
  • Andere activiteiten te organiseren die de bekendheid van de stichting en haar werkzaamheden kunnen bevorderen.
  • Het verkrijgen van subsidies en andere geldmiddelen ten behoeven van voorgenoemde activiteiten.
  • Het ondersteunen al dan niet financieel van besturen ter plaatse.

Onze Missie

www.gambianyodema.nl

De stichting Gambia Nyodema, Grow with a Smile streeft er naar het voorbestaan van de Nyodema Nursery school te kunnen garanderen en zo kansarme kinderen een kans onderwijs aan te bieden, hierdoor hebben deze kinderen en hun familie kans op een betere toekomst in Gambia. De leerlingen betalen 13.50 euro per jaar aan schoolgeld en moeten het schooluniform zelf betalen. Voor sommige ouder is dit al moeilijk op te brengen. Het schoolgeld wordt gebruikt voor het betalen van de onderwijssalarissen en het resterende deel wordt door de stichting betaald, evenals de huur, de lesboeken en de schoolmaterialen. In de toekomst hopen we de compound waarop de school staat te kunnen kopen en dan de drie klaslokalen uit te breiden, om zo de kinderen die nu nog op de wachtlijst staan ook onderwijs aan te kunnen bieden. Verder willen we dan ook een eigen waterput aanleggen en de school van stroom voorzien. Het mooiste zou zijn als we in de toekomst ook nog een Primary school kunnen opzetten, zodat de leerlingen 9 jaar onderwijs kunnen volgen. Dit zou voor de toekomst van deze kinderen een wezenlijk verschil maken. De licentie voor een Nursery en Primary school hebben we al wel in ons bezit en zijn aan ons door het ministerie van onderwijs afgegeven.

Sponsoring

Particulieren en bedrijven kunnen ons sponsoren. Dit kan door maandelijks een bedrag aan ons over te maken. Ook is het mogelijk om ons met een jaarlijkse bijdrage te sponsoren of doormiddel van een eenmalige bijdrage.

Het bedrag kan overgemaakt worden op: NL 72 RABO 0332 5552 08  ten name van: stichting Gambia Nyodema, Grow with a Smile