financieel overzicht

Financieel overzicht stichting Gambia Nyodema, Grow with a Smile 2018

 Inkomsten :                                                                            in euro`s

Startkapitaal 9 september 2018                                   0,-

Uit al eerder gekregen sponsoring                          691,-

Sponsoring                                                                        1792,-

Totaal                                                                                    2483,-

Uitgaven :

Uitgaven aan doelstelling                                           1140,-

Website                                                                                    87,-

Bankkosten                                                                            27,-

Totaal                                                                                     1254,-

Eindkapitaal 31 december 2018 kas en bank  1229,-

Financieel overzicht stichting Gambia Nyodema, Grow with a Smile 2019

Startkapitaal 1 januari 2019                                      1229,-

Inkomsten :

Sponsoring                                                                         7207,-

Totaal                                                                                      7207,-

Uitgaven :

Uitgaven aan doelstelling                                            3500,-

Website                                                                                       94,-

Bankkosten                                                                              119,-

Lening aan Palamin Manneh voor aankoop

grond eigen school                                                           1500,-

Benefietconcert                                                                      60,-

Opsturen kasten en goederen                                      375,-

Totaal                                                                                        5648,-

Eindkapitaal 31 december 2019                                 2788,-

Financieel overzicht stichting Gambia Nyodema grow with a Smile 2020

www.Gambianyodema.nl
www.Gambiayodema.nl

Eind kapitaal 31 december 2020 : 7468,39

Financieel overzicht 2021

Gambianyodema.nl
Gambiayodema.nl