Bezoek Gambia november.

Afgelopen november zijn Lia en Robert weer in Gambia geweest. Later die week is ook bestuurslid Mirjam met partner Ed gearriveerd.

De eerste dag zijn we gelijk aan het werk gegaan. De kleding in de opgestuurde dozen gesorteerd en verdeeld in zakken. Dit alles bij Pa Lamin op de compound samen met de familie. Zijn zussen hielpen met sorteren en inpakken, Pa Lamin zijn vrouw Aja bereidde ondertussen een heerlijke Afrikaanse maaltijd. Pa Lamin zijnmoeder bekommerde zich over eigen kinderen en gaf wat arme kinderen uit de buurt een schaal met eten zodat ook die buikjes weer gevuld waren.

gambianyodema.nl

De volgende dag een bijeenkomst georganiseerd op school. De ouders waren uitgenodigd om te komen. Allereerst de ouders toegesproken over onze plannen met de school. Dat we de school willen kopen zodat deze groter kan worden en de kinderen langer onderwijs krijgen. Ook de ouders duidelijk gemaakt dat we dit samen doen, dus met name dat het schoolgeld voor de kinderen betaald wordt. De meeste gezinnen moeten het bedrag kunnen betalen, uitzonderingen zijn er altijd maar daar is dan wel een oplossing voor te verzinnen. Na het officiële gedeelte zijn we de zakken met kleding gaan uitdelen, Wat waren de ouders en kinderen weer blij met hun nieuwe spullen.

Later die week zijn er gesprekken geweest met de eigenaren van de grond en de school. Er is bereidheid tot verkoop maar dit gaat op z`n Gambiaans, er zijn meerdere partijen die een belang hebben bij de verkoop dus deze onderhandelingen gaan nog wel even duren. Geeft ons nog tijd om fondsen bijeen te krijgen om dit alles te bekostigen. (Thuis in Nederland waren bestuurslid Hans en partner Hennie al volop bezig met voorbereidingen voor een benefiet concert.)

Lia en Mirjam hebben een ochtend op school met de leraressen en leraar bij elkaar gezeten om het gekregen Montessori lesmateriaal te bekijken en uitleg te geven hoe dit toe te passen.gambianyodema.nl De leraressen en leraar waren zeer enthousiast over het lesmateriaal. Terwijl heeft Robert nog een opbergkast in elkaar gezet om de spullen in op te bergen. We hebben ook de kinderen tandenborstels en tandpasta gegeven met daarbij een tandenpoetsinstructie.

De school draait prima op dit moment en de leraar en leraressen doen het ook geweldig. In het kader van de groei van de school is er ook een onderwijs assistente aangenomen. Deze lerares in opleiding is een goede aanvulling voor het team, dus Nyodema (met elkaar) maken we de school beter.gambianyodema.nl

Stichting Gambia Nyodema, Grow with a Smile

www.gambianyodema.nl

Op 9 augustus 2018 is de stichting opgericht. Het hoofdproject van de stichting is het ondersteunen van de Nyodema Nursury school in Ebo Town, New Jeshwan, Serekunda in Gambia.

Deze school wordt al sinds 2017 privé door Robert en Lia de Wit ondersteund en momenteel krijgen 78 kinderen van 3 tot en met 6, verdeeld over 3 klassen hier onderwijs. De kinderen leren Engels, lezen, schrijven en rekenen. Door deze basis is er voor deze kinderen een kans op een betere toekomst. Om het voortbestaan van deze school te kunnen garanderen is de stichting opgericht.

Lees het stukje over hoe Robert en Lia in aanraking zijn gekomen met de Nyodema Nursery school.

Doelstellingen van de stichting

www.gambianyodema.nl
logo
  • Het initiëren en exploiteren van onderwijsinstellingen voor kinderen.
  • Het leveren van een bijdrage aan de economische situatie ter plaatse.
  • Andere activiteiten te organiseren die de bekendheid van de stichting en haar werkzaamheden kunnen bevorderen.
  • Het verkrijgen van subsidies en andere geldmiddelen ten behoeven van voorgenoemde activiteiten.
  • Het ondersteunen al dan niet financieel van besturen ter plaatse.

Onze Missie

www.gambianyodema.nl

De stichting Gambia Nyodema, Grow with a Smile streeft er naar het voorbestaan van de Nyodema Nursery school te kunnen garanderen en zo kansarme kinderen een kans onderwijs aan te bieden, hierdoor hebben deze kinderen en hun familie kans op een betere toekomst in Gambia. De leerlingen betalen 13.50 euro per jaar aan schoolgeld en moeten het schooluniform zelf betalen. Voor sommige ouder is dit al moeilijk op te brengen. Het schoolgeld wordt gebruikt voor het betalen van de onderwijssalarissen en het resterende deel wordt door de stichting betaald, evenals de huur, de lesboeken en de schoolmaterialen. In de toekomst hopen we de compound waarop de school staat te kunnen kopen en dan de drie klaslokalen uit te breiden, om zo de kinderen die nu nog op de wachtlijst staan ook onderwijs aan te kunnen bieden. Verder willen we dan ook een eigen waterput aanleggen en de school van stroom voorzien. Het mooiste zou zijn als we in de toekomst ook nog een Primary school kunnen opzetten, zodat de leerlingen 9 jaar onderwijs kunnen volgen. Dit zou voor de toekomst van deze kinderen een wezenlijk verschil maken. De licentie voor een Nursery en Primary school hebben we al wel in ons bezit en zijn aan ons door het ministerie van onderwijs afgegeven.

Sponsoring

Particulieren en bedrijven kunnen ons sponsoren. Dit kan door maandelijks een bedrag aan ons over te maken. Ook is het mogelijk om ons met een jaarlijkse bijdrage te sponsoren of doormiddel van een eenmalige bijdrage.

Het bedrag kan overgemaakt worden op: NL 72 RABO 0332 5552 08  ten name van: stichting Gambia Nyodema, Grow with a Smile